Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

TARIK ÇAĞA1, NEŞE TUNÇEL2, YASEMİN AYDIN2, HALUK KİPER1

1Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi A.B.D./ESKİŞEHİR
2Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji A.B.D./ESKİŞEHİR

Özet

Gastrointestinal peptidlerin, splanknik alan kan akımı üzerinde etkileri olduğu bilindiği halde, bunun fizyolojik önemi ve etki mekanizması ile ilgili bilgiler açık değildir. Bu deneysel çalışmada amacımız, izole koyun vena portası üzerine, VIP'in etkilerini incelemektir. VlP'in, vena porta üzerinde, doza bağımlı olarak dilatör bir etkisi olduğu görülmüştür. Çalışmamızda, endojen bir mediatör olan noradrenalin vena portada kontraksiyonlara neden olmuş ve noradrenalinin etkisi, VIP tarafından istatiksel açıdan anlamlı bir şekilde arttırılmıştır.