Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

Makbule Ergin, Ali Yeğinsu, Kürşat Gürlek

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi, Tokat, Türkiye

Özet

Kapalı göğüs drenajı 1800'lü yıllarda uygulanmaya başlamış ve prensiplerinde fazla bir değişiklik olmadan, klinik önemini koruyarak günümüze kadar ulaşmıştır. Göğüs drenaj sistemleri, çeşitli etiyolojik nedenlere bağlı olarak plevral boşlukta biriken serbest hava ve/veya sıvıyı tek yönlü olarak drene ederler. Tüp torakostomi basit bir işlem olmakla birlikte, acil durumlarda hayat kurtarıcıdır. Uygun endikasyonda gerçekleştirildiğinde, akut hastalığın semptomlarında dramatik bir iyileşme sağlar. Tüp torakostomi cerrahi prensiplerine uygun olarak uygulandığında güvenli ve efektif bir drenaj sağlar. Ancak diğer taraftan, tüp torakostomi çok ciddi komplikasyonlara neden olabilen bir cerrahi işlemdir. Tüp takılması sırasında ve sonrasında ölümcül olabilen komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle tüp torakostominin endikasyonlarını, tekniğin esaslarını, tüp torakostomi sonrası bakımı iyi bilmek, muhtemel komplikasyonların ortaya çıkmasını önleyecek temel uygulamaların iyi kavranmasına yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Göğüs tüpü, göğüs drenaj sistemleri, tüp torakostomi