Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

MUSTAFA ARSAN, İSKENDER ALAÇAYIR, ERDAL ANADOL

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi A.B.D./ANKARA

Özet

İnfrarenal abdominal aortaya kross-klemp uygulanması ve kaldırılması bir dizi akut hemodinamik değişikliklere neden olmaktadır. Biz de yaptığımız bu çalışmada bu durumda oluşan "gerçek" hemodinamik değişiklikleri saptayabilmek için denek olarak kullandığımız köpeklerde hiç bir resesütasyon yapmadan kross-klemp ve deklemp döneminde oluşan hemodinamik değişiklikleri araştırdık. Bu durumda özellikle miyokard fonksiyonları ileri derecede deprese olmaktadır. Oluşabilecek hemodinamik değişiklikleri en aza indirmek için kross-klemp döneminde hastalara pulmoner kapiller kama basıncı takibi ile sıvı yüklenmesi en uygun yöntemdir.