Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

OKTAY TEKESİN, NADİR YÖNETÇİ, GALİP ERSÖZ, HANEFİ ÇAVUŞOĞLU

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Kliniği, Bornova/İZMİR

Özet

Biz bu çalışmada erken postoperatif dönemde kalıntı koledoktaşı olan T tüplü 20 hastada endoskopik sfinkteretomi (ES) uygulamasının sonuçlarını bildirdik. Onsekiz hastada (%90) bu yöntemle taş çıkarılması başarılı oldu. Bu vakada hafif bir pankreatit dışında işleme bağlı komplikasyon olmadı. Bu metod erken postoperatif dönemde etkin ve güvenilirdir. Ayrıca kalıntı taşı olan hastanın hastanede kalış süresini kısaltması ve süratli tedavi sağlaması avantajlarıdır.

Anahtar Kelimeler: KOLESİSTEKTOMİ, ENDOSKOPİK SFİNKTEROTOMİ, KALINTI KOLEDOK TAŞLARI