Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

LAPAROSCOPIC DONOR NEPHRECTOMY

ALP GÜRKAN, SERDAR KAÇAR, CEZMİ KARACA, CAN VARILSÜHA, MUHARREM KARAOĞLAN, S MURAT DOĞAN

Issue: 2001, Volume 17, Issue 6

TRANSPLANT NEPHRECTOMIES: 8 YEARS EXPERIENCE

ALİ ÇELİK, ADAM USLU, YAMAN TOKAT, ERCAN OK, SEYHAN YALAZ, ÖZDEMİR YARARBAŞ

Issue: 1997, Volume 13, Issue 3

A rare soft tissue tumour: Eccrine spiradenoma

Ahmet Dağ, Alper Sözütek, Ramazan Sarıbay, Yavuz Başterzi, Ebru Serinsöz, Didar Gürsoy

DOI: 10.5097/1300-0705.UCD.1286-11.00

Issue: 2011, Volume 27, Issue 4

Effects of Everolimus on A Rat Model of Cerulein-Induced Experimental Acute Pancreatitis

Alper Bilal Özkardeş, Birkan Bozkurt, Ersin Gürkan Dumlu, Mehmet Tokaç, Aylin Kılıç Yazgan, Merve Ergin, Özcan Erel, Mehmet Kılıç

DOI: 10.5152/UCD.2015.3170

Issue: 2015, Volume 31, Issue 4

Colonic mucosal pseudolipomatosis: Are we aware of it?

Feyzullah Ersöz, Ahmet Burak Toros, Ekrem Çakar, Mehmet Emin Güneş, Serdar Çulcu, Serkan Sarı, Aziz Arı, Esra Paşaoğlu, Nevra Dursun

DOI: 10.5152/UCD.2015.2886

Issue: 2016, Volume 32, Issue 2

Fibroadenoma in the male breast: Truth or Myth?

Puneet Agarwal, Gaurav Kohli

DOI: 10.5152/UCD.2015.3120

Issue: 2016, Volume 32, Issue 3