Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

Mete Düren1, Serdar Giray2

1İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak., Genel Cerrahi AD, Istanbul, Türkiye
2Florence Nightingale Hastanesi, Genel Cerrahi, Istanbul, Türkiye

Özet

Robotik cerrahinin endokrin cerrahisine girmesi ile birlikte, boyunda insizyon skarı olmadan aksiller yaklaşımla tiroidektomi mümkün hale gelmiştir. Bu yayında da Vinci® cerrahi yönteminin yurdumuzda ilk kez kullanılarak total lobektomi uygulandığı iki tiroidektomi olgusu sunulmuştur. Robotik aksiller tiroidektomi, uygun olgu seçimine dikkat edildiğinde endoskopik cerrahiye bir alternatiftir.

Anahtar Kelimeler: Aksiller girişim, robotik cerrahi, tiroidektomi