Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

Habibe Şahin1, Engin Ok2, Seyit M. Mercanlıgil3

1Erciyes Üniversitesi Atatürk Sağlık Yüksek Okulu, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, KAYSERİ
2Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi, AD, KAYSERİ
3Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Diyetetik AD, ANKARA

Özet

Obezite dünyanın her yerinde en önemli sağlık problemi olarak görülmektedir. Çok az sayıdaki hasta sadece morbid obezitenin direkt etkisiyle kaybedilmektedir ancak obeziteyle ilişkili pek çok dejeneratif hastalık hastanın yaşam süresini kısaltmaktadır. Obez bir hasta normal ağırlıktaki bir hastaya göre 2/3 oranında daha fazla cerrahiye bağlı ölüm riskine sahiptir. Obez hastalarda gecikmiş gastrik boşalma, yara iyileşmesinin gecikmesi, yara yeri infeksiyonları, sternal ayrılma, atriyal fibrilasyon ve solunum sistemine ilişkin problemlerde artış olduğu gösterilmiştir. Buna karşın, vücut ölçüsünün hastane mortalitesi üzerine bir risk oluşturmadığı iddia edilmektedir. Obez hastaların bazal enerji ve protein gereksinimlerinin doğru olarak hesaplanması ve herhangi bir kısıtlamaya gidilmemesi gerekir. Beslenme desteğinin mümkün olduğu kadar erken başlaması ve glisemik kontrolün sağlanması önemlidir. Beslenme desteğinde ilk düşünülecek yolun oral veya enteral olması, gerekirse parenteral yola başvurulması önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Obezite, cerrahi, beslenme