Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

TÜRKER BULUT, CEMALETTİN ERTEKİN, M EMİN GÜÇLÜ, SELÇUK MERCAN

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Acil Cerrahi Birimi, Çapa/İSTANBUL