Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

OSMAN ABBASOĞLU1, İSKENDER SAYEK1, DEMİRALİ ONAT1, AHMET ÖZENÇ1, CENGİZ ÇAKAR1, SEMA AKALIN2, YILMAZ SANAÇ1

1Hacettepe Üniversitesi Genel Cerrahi A.B.D./ANKARA
2Hacettepe Üniversitesi Endokronoloji Bilim Dalı A.B.D./ANKARA

Özet

1969-89 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında 16 hasta feokromositoma nedeniyle ameliyat edilmiştir. Bu hastaların 5'inde (%31) adrenal dışı 1'inde de (%6) multisentrik yerleşime rastlanmıştır. Tanıda kullanılan testlerden idrarda vanilmandelik asit (VMA) metanefrinler ve plasmada katekolamin ölçümlerinin her üçü de tüm vakalarda % 100 duyarlı bulunmuştur. Tümörün lokalizasyonunun belirlenmesinde en güvenilir yöntem olarak bilgisayarlı tomografi görülmüştür. Ameliyat öncesi hazırlamada hastlaların tamamında alfa blokörler kullanılmış büyük çoğunluğa (%81) beta blokörler de eklenmiştir. Cerrahi tedavide bütün olgularda transabdominal yaklaşım yapılmış operatif mortalite görülmemiştir. 16 hasta 6 ay-10 yıl arasında değişen sürelerle takip edilmiş ve hiçbirinde nükse rastlanmamıştır.