Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

AHMET GÖKHAN TÜRKÇAPAR

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.B.D./ANKARA

Özet

Akut kolesistit tanısıyla kliniğimize yatırılan hastalar üç gruba ayrılarak prospektif ve randomize çalışma yapıldı. Birinci grupta akut kolesistit tanısı alan hastalara semptomların başladığı ilk 72 saat içerisinde kolesistektomi uygulanmıştır.

İkinci gruptaki hastalara akut fazda medikal tedavi yapılmış, iki ay sonra cerrahi uygulanmıştır.

Üçüncü grubu ise taşlı kese nedeniyle elektif kolesistektomi uygulanan hastalar oluşturmuştur. Bu çalışmada üç grup arasında operasyon bulguları, operasyon süresi, mortalite ve morbiditesi ile hastanede kalma süresi karşılaştırılmıştır.

Sonuçta akut kolesistitte erken cerrahi, emin, komplikasyonları azaltan, hastayı riske etmeyen, hastanede kalma süresini kısaltan ve hemen tedaviyi gerçekleştiren bir yöntem olarak bulunmuştur.