Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

KAAN KARAYALÇIN1, SALİM DEMİRCİ1, MUSTAFA SALİH2, MEHMET ALİ YERDEL1

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.B.D./ANKARA
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji A.B.D./ANKARA

Özet

Maligniteye bağlı tıkanma sarılığı bulunan 22 hastaya ultrasonografi eşliğinde perkütan transhepatik bilier drenaj (PTBD) uygulandı. Drenaj 20 hastada (%91) başarılı oldu. 14 hastaya (%60) palyatif, 8 hastaya (%40) preoperatif hazırlık amacıyla drenaj yapıldı. İşleme bağlı mortalite ve majör komplikasyon olmadı. 3 hastada (%15) minör komplikasyon gelişti. Ultrasonografi eşliğinde yüksek başarı ve düşük komplikasyon oranı ile uygulanabilen PTBD ile inoperable vakalarda bilirubin seviyelerinin düştüğü, subjektif semptomların kaybolduğu gözlendi. Preoperatif hazırlık amacıyla uygulanan PTBD'ninde postoperatif mortalite ve morbiditeyi düşürdüğü gözlendi.