Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

KORAY SADIK ACARLI, AIİ EMRE, AYDIN ALPER, ORHAN ARIOĞUL, ŞÜKRÜ EMRE

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Karaciğer Safra Yolları Cerrahisi Birimi/İSTANBUL

Özet

1977-1990 yılları arasında 15'i pankreas başı tümörü 10 u ampulla tümörü olmak üzere 25 hastaya Whipple ameliyatı uygulandı. Hastaların 20'si erkek 5'i kadın olup ortalama yaş 48 idi (en küçük yaş 28, en büyük yaş 70). Hastalar 1977-1985 yılları arasında ameliyat edilenler (13) ve 1986-1990 yılları arasında ameliyat edilenler (12) olarak ikiye ayrıldı. Her iki grup arasında yaş, cins, şikayetlerin süresi ve laboratuar tetkikleri açısından fark yoktu. Birinci dönemde ameliyat edilen 13 hastada hastane morbidite ve mortalitesi %58.4 ile %46.2 iken, ikinci dönemde ameliyat edilen hastalarda bu oranlar %26.1 %0 olarak bulundu. Morbidite ve mortalitenin eskiye oranla giderek azalması, Whipple ameliyatının pankreas ve periampuller tümörlerin tedavisinde güvenli bir yöntem olduğunu ortaya koymaktadır.