Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

NUSRET KORUN, SADIK KILIÇTURGAY, CEYHUN İRGİL, HALİL BİLGEL, AYHAN KIZIL

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.B.D./BURSA

Özet

Trunkal vagotomi (TV)+drenaj veya trunkal vagotomi+antrektomi (A) ameliyatı geçiren hastalarda ameliyat sonrası Gastrik Boşalım Gecikmesi (GBG) görülmesindeki etkenler retrospektif olarak incelenmeye çalışılmıştır.

1986-1990 yılları arasında 188 hastaya TV+drenaj veya TV+A ameliyatı uygulanmış olup, 22 hastada GBG saptanmıştır (%11.7). 22 hastanın 19'u TV+GE ameliyatı geçiren gruptadır (%86). GBG saptanan olgulardan 3'ü ölmüştür (%1.5). Ameliyat öncesi, obstrüksiyonun, kan albumin ve potasyum düzeylerinin, cerrahın deneyiminin, ameliyatın acil veya elektif oluşunun GBG görülmesinde belirleyici faktörler olmadığı görülmüştür. Fakat ileri yaşın GBG görülmesiyle anlamlı bir bağlantısı olduğu gözlenmiştir. GBG'nin sadece bir olguda mekanik faktörlere bağlı olduğu saptanmıştır. Tüm GBG görülen hastalara parenteral beslenme uygulanmıştır. GBG görülen olguların %82'si kendiliğinden düzelmiştir. GBG'nin etyolojisi henüz açıklanabilmiş değildir. Özellikte TV+GE operasyonlarından sonra daha sık GBG görülebilmesine karşın bu durum zaman içinde kendiliğinden düzelmektedir.