Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

ZAFER ÖZSOY1, ÖMER YERCİ2, SİBEL ÖZSOY3, ALFRED BERGER4

1Şişli Etfal Hastanesi, Plastik Cerrahi Kliniği, İSTANBUL
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji A.B.D. /BURSA
3Şişli Etfal Hastanesi, 1. Kadın Hastalıkları Doğum Kliniği, İSTANBUL
4Hannover Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği, Hannover/ALMANYA

Özet

Mikroarteriel anastomozlarm uygun kalınlıkta sütür materyelleriyle dikilmesi gerektiği bilinmektedir. Ancak bu konuyla ilgili gerilimli mikroarteriel anastomozlarda yapılan herhangi bir eksperimentel çalışma yoktur. Bu eksperimentel çalışmamızda sıçan karotis arterinde gittikçe artan gerilim altında farklı kalınlıkta resorbe olmayan iki sütür materyeli ile yapılan mikroarteriel anastomozlardaki makroskopik ve histolojik farklılıklar araştırılmıştır. Standardize edilen sıçanların karotisleri (çapı 1mm.) gittikçe artan definitif gerilimli End to End anastomozları bu iki farklı kalınlıktaki sütür materyelleri (10.0 ve 9.0 BV4 Ethilon) ile dikilmiştir. Kontrol gruplarında ise anastomozlar gerilimsiz olarak sağlanmıştır. Değerlendirme hemen postoperatif devre ile 1 hafta sonraki postoperatif devrede makroskopik ve histopatolojik olarak yapılmıştır. Kontrol gruplarında anostomoz %100 açık kalırken, gerilimi yüksek anastomozlarda 10.0 grubunda diğerine göre %50 daha az tıkanma ve tromboz görülmüştür. Hiçbir hayvanda anastomoz rüptürü oluşmamıştır. Media nekrozları, subendotelial hiperplazi ve yabancı cisim reaksiyonları her iki grupta da hemen hemen aynı oranlarda tesbit edilmiştir.