Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

ABDULLAH İĞCİ1, NAİM KADIOĞLU1, VAHİT ÖZMEN1, MUSTAFA KEÇER1, NEZAHAR GÜRLER2, KURTULUŞ TÖRECİ2, FERHUNDE DİZDAROĞLU3, AYHAN BİLİR4, EMİNE KÜÇÜKATEŞ2, MAHMUT MÜSLÜMANOGLU1

1İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.B.D., Çapa/İSTANBUL
2İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji A.B.D., Çapa/İSTANBUL
3İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji A.B.D., Çapa/İSTANBUL
4İstanbul Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji A.B.D., Çapa/İSTANBUL

Özet

Barsak temizliği ve antibiyotik uygulamalarının kolon mikroflorası üzerine olan etkileri deneysel çalışma ile incelenmiştir.

35 sıçan (350-400 g Spraque Dawley) 7 gruba ayrıldı. Birinci grup kontrol grubu olarak belirlendi. Barsak temizlikleri ikinci grupta %10'luk povidone iodine, üçüncü, dördüncü, beşinci ve yedinci gruplarda magnezyum hidroksit, altıncı grupta mannitol ile yapılmıştır. Dördüncü gruba 2 gün süre ile oral Ornidazol (20 mg/kg) verildi. Beşinci gruba ameliyattan 2 gün önce oral Ornidazol (20 mg/kg) verildi. Altıncı gruba ameliyattan 1 gün önce oral streptomisin (30 mg/kg) ve anesteziden 1 saat önce parenteral ornidazol (30 mg/kg) verildi. Yedinci gruba ameliyattan 1 saat önce parenteral mezlosillin (75 mg/kg) verildi.

Bütün sıçanlara en az 15 gün %50 et içeren diyet verilerek barsak mikroflorasının insanlarınkine benzemesi sağlandı. Tüm sıçanların kolon içeriği ve cekum duvarı ayrı ayrı standart kalitatif ve kantitatif bakteriolojik teknikler ile kültüre edildi. Kolon mukozasındaki mikroflora tesbiti için scanning elektronmikroskopisi yapıldı. Bakteriolojik sonuçlar mannitol, oral Streptomisin, parenteral Ornidazol kutlanılan grupta barsak duvarı ve lümen içeriğinde en az bakteri kolonizasyonu tesbit edildi.