Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

MEHMET KURTOĞLU, CEMALETTİN ERTEKİN, TÜRKER BULUT, SAMAN BELGERDEN

İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi Acil Cerrahi Birimi ÇAPA/İSTANBUL

Özet

1984-1985 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi Acil Cerrahi Birimi 115 hasta damar yaralanması tanısı ile tedavi edilmiştir. 72 olguda (%62) üst ekstremite, 43 olguda (%38) alt ekstremite damar yaralanması bulunmaktaydı. 28 olguda (%24) damar yaralanması künt travma sonucu olmuştu, 26 olguya(%22) anjiyografik inceleme yapıldı. Serimizde %9.5 oranında (11 olgu) mortalite ve %7 oranında (8 olgu) extremite amputasyonu yapılmıştır. Sonuç olarak damar yaralanmalarından erken tanı ve tedavi başta olmak üzere komşu kemik kırıklarının stabilizasyonu, künt travmada geniş debridman ve fasyatomi ve enfeksiyon ile mücadele ekstremitenin kurtulması yönünden esas faktörlerdir.