Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

SAMAN BELGERDEN1, MEHMET EMİN GÜÇLÜ2, CEMALETTİN ERTEKİN1, TÜRKER BULUT2

1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.B.D. Acil Cerrahi Birimi, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.B.D., İstanbul

Özet

İstanbul Tıp Fakültesi Acil Cerrahi Birimi'ne 1985-1989 yılları arasındaki beş yıllık dönemde başvuran künt karın travmasına bağlı 159 karaciğer yaralanması olgusu değerlendirildi. Majör karaciğer yaralanmaları (40 olgu) toplamın %25'ini oluşturuyordu ve mortalite majör yaralanmalarda (%60) minör yaralanmalardan (%15) dört kat fazla idi.

Bu yazıda, ciddi problemler doğurabilen karaciğer yaralanmalarında beş yıllık deneyimimizi ve tedavilerindeki güncel değişiklikleri sunmayı amaçladık.