Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

HALİL BİLGEL, NAZAN BİLGEL, NECLA OKAN, SADIK KILIÇTURGAY, YILMAZ ÖZEN, NUSRET KORUN

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi ve Halk Sağlığı A.B.D./BURSA

Özet

Toplumumuzun organ bağışına karşı tutumunu araştırmak üzere, Gemlik-Bursa Bölgesinde rast gele-tabakalı yöntemle seçilen 1030 kişi üzerinde bir survey gerçekleştirilmiştir. Görüşülen kişilerin (520) %85.6'sının organ bağışı ve transplantasyon konusunda bilgisi olduğu anlaşılmıştır. Görüşülenlerden %50.5'i kendi organlarını bağışlamak istediklerini bildirirken, %33.7'si organ bağışına karşı çıkmış, %15.3'i ise bu konuda bir kararı olmadığını, bilemeyeceğini söylemiştir.

Organ Bağışını reddedenlerin, bağışı reddetme nedenleri şunlardır; organ alınması sırasında vücudun parçalara ayrılacağı korkusu (%43.8), dini nedenler (%26.2), neden göstermeyenler (%23.1), organlarının "öte dünya"da gerekeceği düşüncesi (%6.9).

Sonuçlar organ bağışına karşı tutumun eğitim düzeyi, yaş, cins ve sosyoekonomik durum ile ilgili olduğunu göstermiştir. Gerek kendi organları gerekse yakınlarının organlarını bağışlamak istemeyenlerin yarıya yakınının vücutlarının parçalanacağı endişesini belirtmiş olmaları, halka yönelik eğitim ve propaganda çalışmalarında bu konuya ağırlık verilmesi gereğini göstermektedir.