Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

ABDULLAH İĞCİ1, MEHMET EMİN GÜÇLÜ3, ALİ AĞAÇFİDAN2, BETİGÜL ÖNGEL2, MESUT PARLAK1, UĞURSEL GÜÇLÜ3, 4, KAYHAN GÜNAY1,

1İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi A.B.D.; İSTANBUL
2İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi A.B.D.; İSTANBUL
3Haseki Hastanesi, II Cerrahi Kliniği, İSTANBUL
4SSK Okmeydanı Hastanesi IV. Cerrahi Kliniği, İSTANBUL

Özet

Bu deneysel çalışma incebarsak obstrüksüyonlarındaki bakteriyel kolonizasyon değişikliklerini incelemek ve fizyopatolojik değişimlerde rol oynaması en olası maddeleri (endojen endotoksin) değerlendirmek amacı ile yapıldı. Basit ince barsak obstrüksiyonu oluşturulan, sham ligasyon uygulanan ve kontrol grubu olarak kullanılan 10 ar Wistar Albino rat 72 saat süre ile izlendi. Bu süre sonunda sakrifiye edilen rafların barsaklarındaki bakterilerin kantitatif ve kantitatif değişiklikleri değerlendirildi. Ratlarda hem portal hem de santral venöz kandaki endotoksin düzeyleri LAL (Limulus Amebocyte Lysate) yöntemi ile ölçüldü. Obstrüksiyonlu ratların terminal ileumlarındaki bakterilerin sayılarında E. Coli ağırlıklı olmak üzere 103-104 lük bir artış saptandı (p <0.05). Yine ligasyon grubundaki tüm denek hayvanlarının hem portal hem de santral venöz kanlarında endotoksin varlığı saptanırken (p<0,05), sham ligasyon ve kontrol gruplarındaki 1 'er rafın sadece portal venöz kanlarında endotoksin bulunmuştur(p>0.05).