Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

MEHMET ALİ GÜRSOY1, MURAT KAYABALI1, HOVSEP HAZAR1, ESİN KOTİLOĞLU2

1İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi A.B.D./İSTANBUL
2İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi (DETAM), A.B.D./İSTANBUL

Özet

İskemik doku hasarından sorumlu serbest oksijen radikalleri (SOR) ve bunları elimine eden SOR temizliyecilerin stress ülserindeki rolü bu deneysel çalışma ile incelenmiştir. Toplam 46 sıçan 5 ana gruba ayrıldı: Kontrol grubu, stress grubu ve stress + radikal temizleyici (sırasıyla allopurinol DMSO ve SOD) uygulanan gruplar.

SOR temizleyicilerin mide mukoza erozyanlarını anlamlı derecede azaltmadığı, ancak SOR temizliyecilerden SOD'nin mide mukoza erozyanlarının yüzeye/ kalmasını sağladığı saptandı. Ayrıca SOR metaboliti olan MDA düzeyleri SOR temizleyici uygulanan gruplarda anlamlı derecede düşük bulundu. Bu sonuçlara göre SOR'lerin stress ülseri patogenezinde tek başına rol oynamadığını ve SOR temizliyecilerden SOD'nin stress ülseri profilaksisinde etkili olabileceğini söyleyebiliriz.