Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

NUSRET KORUN, EKREM KAYA, TUNCAY YILMAZLAR, ABDULLAH ZORLUOĞLU, AYHAN KIZIL

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Bursa

Özet

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Yetiştirme ve Araştırma merkezinde ağırlıkları 200gr civarında olan Brattle-Boro tipi sıçanlardan 10 elemanlı 5 grup denek oluşturuldu. Grup 1 kontrol grubu olup, Grup II pankreas travma oluşturulan, Grup III ise alkolle pankreatit oluşturulan gruptu. Grup IV ve V ise alkol ile pankreatit oluşturulan ve octreotide verilen gruplardı. Grup 1 ve diğer gruplar arasında amilaz değeri anlamlı olarak farklı bulundu (t2=4.69 p<0.0001, t3=8.06 p<0.0001, t4=4.23 p<0.002, t5=4.3 p<0.001). Grup II, IV, V arasında fark anlamlı değildi (t4=0.52 p<0.6, t5=1.69p<0.1) fakat Grup III ile II, IV ve V. gruplar arasında fark anlamlı bulundu (t2=9.62 p<0.0001, t4=70.26 p<0.0001,t5=3.69 p<0.005).

Travma, pankreatit ve SMS 201-995 verilen gruplar histopatolojik olarak aynı dejeneratif değişiklikleri göstermiştir (vakuolizasyon, minimal lenfomonositer infiltrasyonu, konjesyon ve duktal dilatasyon).

Sonuç olarak sentetik somatostatinin pankreatit oluşmasını tam olarak önlemediği bunu travmatik değerler düzeyinde tutabildiği, fakat oluşmuş pankreatitte de amilaz değerinde yükselmenin devam etmemesiyle ve pankreatitin seyri sırasında enzim üretiminin supresyonunda kullanılabilir olduğu kanısı oluşmuştur.