ENVER OKAN HAMAMCI, RÜÇHAN AKAR, FEYZAN ERCAN, ATİLA KORKMAZ

Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Kliniği, ESKİŞEHİR

Özet

Ankara Numune Hastanesi 6. Cerrahi Kliniği'nde Temmuz 1990-Şubat 1992 tarihleri arasında yoğun volüm replasmanına rağmen hipotansif seyreden septik şoklu 13 hastaya inotrop tedavi uygulandı. Bu hastalardan yedisinde inotrop tedavi olarak sadece dopamin, diğer altı hastada ise dopamine yeterli yanıt alınamaması nedeniyle dopamin+norepinefrin (NE) kullanıldı. Dopamin kullanılan yedi hastadan dördünde hiperdinamik septik şok bulguları mevcuttu ve bu tedavi ile hastaların ortalama arter basıncı (MAP), idrar debisi, kardiak indeks (CI), sistemik vasküler rezistans (SVR) ve dağıtılan O2 miktarı (DO2) değerlerinde anlamlı düzelmeler olarak iyileşme sağlandı. Üç hastada ise septik şokun ileri dönemlerinde görülen myokard depresyonu kaynaklı düşük kalp debisi mevcuttu ve bu hastalar tedavi sonucunda CI ve DO2 değerlerindeki anlamlı artışlara rağmen tedaviye dirençli hipotansiyon nedeniyle kaybedildiler. Diğer anı hastada ise dopamin +NE tedavisine farklı yanıtlar alındı. CI'leri 4L/dk/m2 nin üzerindeki iki hastada MAP, idrar debisi, CI, SVR değerlerinde anlamlı düzelmeler tespit edildi. Ancak bu hastalardan biri postoperatif myokard infarktüsü, diğeri ise multipl organ yetmezliği (MOY) nedeniyle kaybedildi. CI'leri 4 L/dk/m2 nin altında olan dört hastada ise dopamin+NE tedavisi ile hemodinamik parametrelerde önemli değişiklikler sağlanamadı.

Bu çalışmada septik şokda sıvı resusitasyonunu takiben verilen dopamin ve NE gibi inotrop ajanların hemodinamik profil değerlendirildikten sonra kullanıldıklarında O2 transport parametrelerine ve hemodinamiye olumlu etkide bulundukları gösterilmeye çalışılmıştır.