Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

MUSTAFA ARSAN, ŞADAN ERASLAN, AYHAN KUZU, SEMİH AYDINTUĞ, İSKENDER ALAÇAYIR

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, ANKARA

Özet

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda 1986-1932 yıllan arasında ameliyat edilen 8 insüllnomalı hasta retrospektif olarak incelenmiştir. En sık rastlanan semptomlar: Terleme, halsizlik, baygınlıktır. Biyolojik tanı testlerinden tanıya en çok yardımcı olanlar: Plazma insülin RİA, 72 saatlik açlık testi ve C-Peptid süpresyonudur. Radyolojik yöntemler tümör lokalizasyonda yeterince yararlı olmamıştır. Hastalarımıza uygulanan ameliyat tipleri: 3'üne enükteasyon, 5'ine körlemesi distal pankreatektomidir. Mortalite ve nüks yoktur.

Anahtar Kelimeler: İNSÜLİNOMA, CERRAHİ TEDAVİ