Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

GÜRSEL SOYBİR1, ORHAN YALÇIN1, HÜLYA KOYUNCU2, YALÇIN AKER1, CEMALETTİN TOPUZLU2, HAKKI KÖSE1, FERDA KÖKSOY1, ÖNER DOĞAN3, FERHUNDE DİZDAROĞLU3, TUNCAY ALTUĞ4, AHMET DİRİCAN5

1S.B. Taksim Hastanesi 1. Cerrahi Kliniği, İSTANBUL
2İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, İSTANBUL
3İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji ABD, İSTANBUL
4İstanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp Araştırma Merkezi, İSTANBUL
5Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi İstatistik ABD, İSTANBUL

Özet

Dimetil-benz-(a)antrasen ile uyarılan kimyasal deneysel meme kanserinin prevansiyonunda serbest oksijen radikal temizleyicilerinin muhtemel etkisini araştırmak üzere yapılan bu çalışmada, kalsiyum antagonisti Verapamil ve demir şelatör ajan Mangan-Desferrioksamin ile serbest oksijen radikal üretimi ve karsinogenezin blokajı amaçlanmıştır.

Çalışma sonunda hem tümör oluşumu (p<0.02), hem de tümörsüz sürvi açısından (p<0.05) Mangan-Desferrioksamin grubu, prevansiyon uygulanmayan gruba göre anlamlı farklılık gösterirken, Verapamil grubu sadece tümör gelişimi açısından (p<0.04) prevansiyon uygulanmayan gruba göre anlamlı farklılık göstermiştir.

Flow sitometrik çalışmalar (proliferasyon indeksi için p<0.004) ve tümör ağırlıkları açısından (20. haftada p<0.02) prevansiyon uygulanan gruplar (Mangan-Desferrioksamin ve Verapamil grubu) prevansiyon uygulanmayan gruba göre anlamlı farklılık göstermiştir.

Sonuçta Mangan-Desferrioksamin ve Verapamil'in Dimetil-Benz-(a)antrasen ile uyarılan deneysel meme kanserinde prevansiyon sağlayabildiği, tümörlerin daha yavaş ve daha az agresif sebep olduğu anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: DENEYSEL RAT MEME KANSERİ, SERBEST OKSİJEN RADİKALLERİ MANGAN-DESFERRİOKSAMİN, VERAPAMİL