Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

A MURAT SARAÇ1, YUNUS YAVUZ1, A ÖZDEMİR AKTAN1, HADİ MOUNİ2, RIFAT YALIN1, EİTAN SCAPA3

1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İSTANBUL
2İsrail Tel Aviv Üniversitesi, Assaf Harofeh Tıp Merkezi, İSRAİL
3İsrail Tel Aviv Üniversitesi, Gastroenteroloji-Hepatoloji Enstitüsü, İSRAİL

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı sıçanlarda oluşturulan tıkanma sarılığında Endotelinin rolünü belirlemektir.

Durum Değerlendirmesi: Tıkanma sarılığında (TS) ortaya çıkan sistemik ve renal değişikliklerde rol oynayan mediatörlerin rolü tam bilinmemektedir.

Yöntem: Hayvanlar randomize olarak beş gruba ayrılmıştır. Grup 1 (n=3) sham olarak kullanıldı. Grup 2 (n=8) bu gruptaki hayvanlara ana safra kanalı bağlanması sonrası yedi gün süresince ağızdan 50 mg/kg/gün dozunda seçici olmayan endotelin A ve B reseptör blokeri olan Bosentan verildi. Grup 3 (n=7) bu gruptaki hayvanlara ağızdan 1( gr/kg/gün dozunda Kaptopril (Anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörü) verildi. Grup 4 (n=7) bu gruptaki hayvanlara her iki ilaç beraber verildi. Grup 5(n=6) kontrol grubu olup buradaki hayvanlara yalnızca taşıyıcı olarak Arabic gum verildi. Yedinci gün sonunda infra hepatik vena kavadan ET-1, bilirubin, kreatinin, protein oksidasyon ürünleri, hyaluronik asit, beta -N-asetil-heksozaminidaz (Beta-NAH) örnekleri için kan alındı. Glutatyon seviyesi için karaciğer doku örnekleri alındı.

Çıkarımlar: ET-1, protein oksidasyon ürünleri, hyaluronik asit, bilirubin ve kreatinin düzeyleri kontrol grubunda sham grubuna göre anlamlı olarak arttı. Bosentan ET-1 yükselişini anlamlı olarak engelledi fakat Bosentan kreatinin ve bilirubin yükselişini engelleyemedi. Kaptopril, Bosentan ile veya tek başına sitoprotektif etki göstermesine rağmen yüksek kreatinin düzeyini düşüremedi.

Sonuç: Bu sonuçlara göre ET-1in tıkanma sarılığında ortaya çıkan sistemik ve renal hasarda rol oynadığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: ENDOTELİN, TIKANMA SARILIĞI, RENAL YETMEZLİK