Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

MEHMET ÇAĞLIKÜLEKÇİ, ELMIR BAYRAMOĞLU, SEZAI YILMAZ, TANER ORUĞ, VEDAT KIRIMLIOĞLU, MUSA AKOĞLU

Türkiye Yüksek ihtisas Hastanesi, Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği, ANKARA

Özet

Amaç: Kolorektal kanserler içindeki senkron lezyonları araştırmak ve ortaya çıkartmak.

Durum Değerlendirilmesi: Kolorektal bölgede senkron yani aynı anda 2.el bir tümör gelişme insidansı %2 ile 8 arasında değişmektedir. Tanı ve tedavide tartışmalar sürmektedir.

Yöntem: Ocak 1991- Kasım 1997 tarihleri arasında saptanan dokuz senkron tümör olgusu incelendi ve konu literatür bilgisi altında incelendi.

Çıkarımlar: Olguların altısı erkek üçü bayan olup yaşları 43 ile 69 arasında değişmekte idi. iki olguda rektum ve çekumda, üç olguda sigmoid kolon ve çekumda, bir olguda splenik ve hepatik fleksurada,bir olguda inen kolon ve transvers kolon sağ yarısında, iki olguda inen kolon ve transvers kolonda multiple tümör saptandı. Senkron tümörler arasındaki uzaklık 10 cm.den fazla idi. Üç olgunun beş yıllık takibinde sağlıklı olduğu görüldü. Dört olgunun ise takiplerine devam edilmektedir.

Sonuç: Senkron kolon tümörlerinin preoperatif tanısının konulması son derece önemli olduğundan cerrahi öncesi tüm kolonun endoskopik ve radyolojik incelemesini önermekteyiz. Ayrıca bu tip tümörlerde geniş rezeksiyonun etkili olacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: SENKRON KOLON TÜMÖRLERİ, MULTİPLE KOLOREKTAL TÜMÖRLER