Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

Hasan Börekci1, Sinan Karacabey2, Mesut Sipahi1, Zeynep Tuğba Özdemir3, Mustafa Fatih Erkoç4

1Department of General Surgery, Bozok University Faculty of Medicine, Yozgat, Turkey
2Department of Emergency, Bozok University Faculty of Medicine, Yozgat, Turkey
3Department of Internal Medicine, Bozok University Faculty of Medicine, Yozgat, Turkey
4Department of Radiology, Bozok University Faculty of Medicine, Yozgat, Turkey

Özet

Apandisit vakaları hastane acil servislerinde önemli bir yer tutmakta olup karın ağrısı ile başvuran hastalarda ayırıcı tanı açısından da göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Apendiks çekumla ilişkili olarak birçok farklı pozisyonda bulunabilir. En sık intraperitoneal desending (%31-74) ve retroçekal (%26-65) olarak görülmektedir. Bizim vakamız 26 yaşında kadın hasta acil servise iki gündür devam eden kolik vasıfta sağ üst kadran ağrısı nedeniyle getirildi. Tomografide çekum etrafındaki yağlı planlarda heterojenite ve karaciğere retroperitondan yapışan retroçekal apandisit izlendi ve apendektomi yapıldı. Yaptığımız literatür incelemesinde hepatik yapışıklık olan bir apandisit olgusuna rastlamadık. Sonuç olarak belirtmek isteriz ki acil servislerde görevli hekim ve cerrah arkadaşlarımız bu olgu sunumunda belirtildiği gibi atipik bulgulara sahip bir apandisit hastasıyla karşılaşabilir. Bunun için de ayırıcı tanıyla teşhisin daha detaylı konulmaya çalışılması oldukça önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Apandisit, retroçekal apendiks, karaciğer kapsülü


 

Hakem Değerlendirmesi

Dış bağımsız.

Yazar Katkıları

Fikir - H.B.; Tasarım - H.B., Z.T.Ö.; Denetleme - M.S., S.K.; Kaynaklar - H.B., Z.T.Ö.; Malzemeler - H.B.; Veri toplanması ve/veya işlemesi - H.B., S.K., M.S., M.F.E.; Analiz ve/veya yorum - H.B., M.S., M.F.E.; Literatür taraması - H.B., Z.T.Ö.; Yazıyı yazan - H.B., Z.T.Ö.; Eleştirel İnceleme - M.S., M.F.E.; Diğer / Other - S.K.

Çıkar Çatışması

Yazarlar çıkar çatışması bildirmemişlerdir.

Finansal Destek

Yazarlar bu çalışma için finansal destek almadıklarını beyan etmişlerdir.