Turkish Journal of Surgery

Turkish Journal of Surgery

ISSN: 2564-6850
e-ISSN: 2564-7032

 

Ali Harlak1, Haldun Gündoğdu2, Eren Ersoy2, Bülent Erkek3

1Gülhane Askeri Tıp Akademisi Genel Cerrahi AD, ANKARA
2Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, ANKARA
3Ankara Üniversitesi Genel Cerrahi AD, ANKARA

Anahtar Kelimeler: ERAS, barsak hazırlığı, drenler, nazogastrik tüp, idrar sondası, ameliyat sonrası hızlandırılmış iyileşme

Özet

Amaç: Ankara'daki cerrahların ERAS (cerrahi girişim sonrası hızlandırılmış iyileşme) protokolü ile ilgili bilgi ve düşünceleri ile bu uygulamaları klinik pratiklerine ne oranda yansıttıklarını değerlendirmektir.

Durum Değerlendirmesi: ERAS protokolü elektif kolon cerrahisi uygulanacak hastalarda cerrahi sonrası iyileşmeyi hızlandırmak için klasik cerrahi uygulamalarla ilgili köklü değişiklikler önermektedir. Perioperatif dönemi ilgilendiren ve 21 başlıktan oluşan bu önerilerin çoğu ile ilgili yeterli kanıt düzeyine ulaşılmasına karşın cerrahların bu önerileri kolay benimsemedikleri görülmüştür.

Yöntem: Ankara'daki cerrahların konuya bakışlarını ortaya koyacak şekilde hazırlanan bir anket kolon cerrahisi yapan merkezlerde çalışan cerrahlar tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir.

Bulgular ve Yorum: Anketlerin değerlendirilmesi sonucunda katılımcıların ERAS konusunda sınırlı bilgiye sahip oldukları, önerilerin bir bütün halinde uygulanmamakla birlikte antibiyotik proflaksisi, tromboemboli proflaksisi gibi başlıkların günlük pratikte yaygın kullanıldığı öte yandan barsak temizliğinin yapılmaması, dren kullanılmaması, erken oral beslenme gibi başlıkların çoğunlukla kabul görmediği tespit edilmiştir.